Region Östergötland

Rehabenheten

Patient på rehab som drar i gummiband

Rehabenheten är en klinik inom Medicincentrum. Syftet är att samla yrkesgrupper involverade i rehabilitering under en enda enhet.

Här arbetar arbetsterapeuter, kuratorer och fysioterapeuter/sjukgymnaster, sammanlagt ca 20 personer.

Rehabenheten samarbetar med:

  • Endokrinmedicinska kliniken
  • Hudkliniken
  • Infektionskliniken
  • Kardiologiska kliniken i Linköping
  • Reumatologiska kliniken
  • Njurmedicinska kliniken
  • Thorax-kärlkliniken

Ledning

Bild på Kristin Melander

Kristin Melander

Verksamhetschef

010-103 67 03

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se