Region Östergötland

Endokrinmedicinska kliniken

Undersökning av patient

Endokrinmedicinska kliniken är universitetssjukhusets klinik för medicinska sjukdomar i hormonproducerande organ.

Kliniken är organiserad i endokrinmedicinska mottagningen, diabetesmottagningen och osteoporosmottagningen och har totalt cirka 40 medarbetare. Sex vårdplatser på avdelning B194 är även kopplade till endokrinmedicin.

Endokrinmedicinska mottagningen

På endokrinmedicinska mottagningen utreds och behandlas sjukdomar i hypofys, sköldkörtel, bisköldkörtlar, binjurar och andra hormonproducerande organ.

Diabetesenheten

Diabetesmottagningen tar huvudsakligen hand om patienter med typ 1 diabetes (tidigare benämnt barn- och ungdomsdiabetes) medan patienter med typ 2 diabetes (tidigare benämnt vuxen- och åldersdiabetes) i regel följs upp i primärvården.

Avdelning B194 – endokrin- och mag-tarmmedicinsk vårdavdelning

Vid endokrin- och mag-tarmmedicinsk vårdavdelning vårdas patienter med akuta och kroniska sjukdomar. Vid de sex vårdplatser som är kopplade till endokrinmedicin behandlas framförallt endokrina sjukdomar som drabbar körtlarna i kroppen, till exempel diabetes, högt eller lågt blodtryck, binjuresjukdomar, hypofyssjukdomar och sjukdomar relaterade till metabola syndromet (riskfaktorer som kan leda till diabetes och hjärt-kärlsjukdomar). På avdelningen som delas med mag-tarmkliniken behandlas patienter med andra internmedicinska tillstånd och magtarmsjukdomar. På alla enheter bedrivs forskning och undervisning. 

Ledning

Bild på Monika Söderholm

Monika Söderholm

Verksamhetschef

010-103 78 03

e-post