Region Östergötland

Patient And Workers Safety Study (PAWSS)

Medarbetare håller om äldre kvinna

Under flera år har Region Östergötland bedrivit forskning som handlar om vårdskador och arbetsskador, risksituationer, patientsäkerhet och arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården.

Målsättningen med forskningen är att bidra med kunskap som kan skapa säkrare arbetsmiljöer och vårdmiljöer. Sedan 2019 har vi speciellt fokus på hur vi skapar säkrare personförflyttningar. Forskningsstudien har namnet "Patient and Workers Saftey Study" (PAWSS) och inkluderar flera olika delstudier.

Studie 1

I denna studie studerade vi risksituationer och förekomsten av vårdskador och arbetsskador under en fyraårs period inom en region. Här kan du ta del av den vetenskapliga artikel som vi publicerade 2019: "Patient and healthcare worker safety risks and injuries. Learning from incident reporting."

Studie 2 

Vi har intervjuat medarbetare inom hälso- och sjukvården som varit med om en situation där patient och medarbetare skadat sig, eller riskerats att skada sig i samband med omvårdnadsarbete, behandlingssituationer eller vid förflyttning av vårdtagare. Under hösten 2019 pågår analys av data. Publicering av den vetenskapliga artikeln kommer i början av 2020.

Studie 3 

Här har vi beviljats medel för "Innovativa lösningar för en säker arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården: - Utveckling och tillämpning av metod för riskbedömning vid personförflyttningar". Studien startade juni 2019 och samverkan sker bland annat mellan Region Östergötland, fackliga parter (vårdförbundet, Saco och Kommunal), Linköpings Universitet samt Arbetsmiljöverket.

Målet med pågående forskningen inom PAWSS är att:

 • Via samverkan skapa en säker arbetsmiljö och vårdmiljö för medarbetare och vårdtagare
 • Förebygga belastningsrelaterade arbetsskador som kan uppstå i samband med personförflyttningar.
 • Förebygga vårdskador som kan uppstå i samband med personförflyttningar

Fokusområden under 2019 och 2020:

 • Översätta, pröva och utvärdera riskbedömningsmetoder vid personförflyttningar
 • Satsa på innovativa tekniska lösningar för att underlätta användning av riskbedömningsmetoder
 • Utveckla utbildning kring förflyttningskunskap (e-lärande/workshop)
 • Framtagande av riktlinjer vid personförflyttningar

Kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket

På uppdrag av Arbetsmiljöverket har Charlotte Wåhlin tillsammans med två forskare tagit fram en kunskapssammanställning om vilka arbetsmiljöåtgärder som bidrar till säkrare personförflyttningar inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Intervju med forskarna

Här kan du ta del en kort film som summerar budskapet från kunskapssammanställningen.

Vill du och din enhet medverka i verksamhetsnära forskning?

Vi söker nu enheter inom hälso- och sjukvård och omsorg som vill medverka i forskningen, där vi prövar en riskbedömningsmetod (Tilthermometer) och studerar åtgärder som kan bidra till säkrare personförflyttningar. Användning av riskbedömningsinstrument kan hjälpa organisationen att planera arbetet, identifiera riskfyllda situationer och sätta in åtgärder som minskar risk för skada hos både medarbetare och vårdtagare.

Kontaktuppgifter PAWSS
Forskningshuvudman för forskningsprojektet är Region Östergötland, Arbets- och miljömedicin. Forskningen genomförs av en forskargrupp med kunskap inom områdena arbetsmiljö och patientsäkerhet, medarbetarskap och arbetsskador och instrumentutveckling. Forskningen genomförs i samverkan med Region Östergötland, Linköpings Universitet, Region Örebro och Region Jönköping.

Frågor angående studien besvaras av:

 • Projektledare:
  Charlotte Wåhlin, forskare och ergonom vid Arbets- och miljömedicin i Linköping, charlotte.wahlin@regionostergotland.se eller via Telefon: 010-103 62 67.

 • Projektmedarbetare: 
  Sebastian Buck, legitimerad fysioterapeut, sebastian.buck@regionostergotland.se

  Anna-Lena Hällsten, vårdadministratör,
  anna-lena.hallsten@regionostergotland.se