Region Östergötland

Allergicentrum

Pricktest på ett barns arm

Allergicentrum arbetar med utredning, behandling och omvårdnad inom området astma, allergi och annan överkänslighet.

Enheten, med 25 medarbetare, har ett nära samarbete med primärvården och arbetar över klinikgränser i en samlokaliserad mottagning på Universitetssjukhuset i Linköping.  

Allergimottagning allmän

Allergimottagning allmän tar emot patienter över 18 år för utredning av allergier, överkänsligheter eller besvär från de nedre luftvägarna efter remiss från vårdcentral eller annan klinik/mottagning.

Allergimottagning Öron- Näs- Hals tar emot patienter för utredning av allergier i de övre luftvägarna efter remiss från vårdcentral eller annan klinik/mottagning.

Allergimottagning hud tar emot patienter för utredning av allergier i huden efter remiss från vårdcentralen eller annan klinik/mottagning.

Allergimottagning barn

Allergimottagning barn tar emot patienter till och med det år de fyller 18 för utredning av astma och allergiska sjukdomar efter remiss från vårdcentral eller annan klinik/mottagning

Vid Allergicentrum bedrivs både grundforskning om allergiernas uppkomst och läkemedelsforskning om behandling av allergi och astma. Här görs även studier om olika typer av vacciner.

Ledning

Bild på Heléne Kaale

Heléne Kaale

Verksamhetschef

010-103 13 47

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se