Region Östergötland

Medicincentrum

Medicincentrum (MC) i Östergötland bedriver hälso- och sjukvård inom området specialistmedicin.

Medicincentrum har i uppdrag att utveckla sjukvården inom specialistmedicin och tillsammans med Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, verka för kunskapsspridning samt bedriva utbildning och forskning. Medicincentrum ska utgöra ett kompetenscentrum för de sjukdomsområden de ansvarar för.
 

Medicincentrum består av följande kliniker/enheter:

 

Adress
Medicincentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
E-postadress
Medicincentrum@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Eva Ljunggren

Eva Ljunggren

Centrumchef, Medicincentrum

010 - 103 12 42

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se