Region Östergötland

Medicincentrum

Medicincentrum (MC) i Östergötland bedriver hälso- och sjukvård inom området specialistmedicin.

Medicincentrum har i uppdrag att utveckla sjukvården inom specialistmedicin och tillsammans med Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, verka för kunskapsspridning samt bedriva utbildning och forskning. Medicincentrum ska utgöra ett kompetenscentrum för de sjukdomsområden de ansvarar för.
 

Medicincentrum består av följande kliniker/enheter:

 

Adress
Medicincentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
E-postadress
Medicincentrum@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Martin Magnusson

Martin Magnusson

Tillförordnad centrumchef

010-103 15 58

0702-46 12 31

e-post