Region Östergötland

Kardiologiska kliniken i Linköping

Finger som pekar på EKG-kurva

Vid kardiologiska kliniken utreds alla typer av hjärtsjukdomar där de största grupperna är ischemisk hjärtsjukdom (kärlkramp/hjärtinfarkt), hjärtsvikt, klaffel och rytmrubbningar.

Klinikens verksamhet är specialiserad på ett antal enheter och har sammanlagt 275 medarbetare.

Kliniken bedriver både akut och planerad vård fördelat på läns- och högspecialiserad hjärtsjukvård där kliniken har ett nära samarbete med bland annat sydöstra sjukvårdsregionen.

Dessutom bedrivs vård av rikskaraktär.

Forskningen inom ämnesområdet kardiologi har fokus på fyra olika patientkategorier, de med ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, arytmier och klaffel.

HIA

HIA på Universitetssjukhuset i Linköping är en hjärtmedicinsk intensivvårdsavdelning med nio vårdplatser. På HIA vårdas alla typer av hjärtsjukdomar där intensivvård krävs.

Avdelning 7

Avdelningen är en hjärtmedicinsk akutvårdsavdelning med 12 vårdplatser och har främst hand om vården vid utredning och behandling av hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt och ischemisk hjärtsjukdom.

Avdelning 8

Avdelningen är en hjärtmedicinsk elektivvårdsavdelning med 7 vårdplatser. Här vårdas de patienter som inkommer för planerad behandling eller utredning. Exempelvis patienter som kommer att genomgå ablation, planerade pacemakerinläggningar, planerade koronarangiografier och ev PCI. Här vårdas även patienter för preoperativa utredningar av klaffel liksom patienter som genomgått olika klaffinterventioner.

Kardiologmottagningen

Här utreds och behandlas alla typer av hjärtsjukdomar där de största grupperna är ischemisk hjärtsjukdom (kärlkramp/hjärtinfarkt), hjärtsvikt, klaffel och rytmrubbningar.

Seldingerenheten

Seldingerenheten består av åtta laboratorier, varav ett är lokaliserat på Vrinnevisjukhuset. Här utförs kateterburna ingrepp samt operationer inom områdena kardiologi, kärlkirurgi och radiologi.

Ledning

Bild på Lars Karlsson

Lars Karlsson

Verksamhetschef

010-103 42 93

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se