Region Östergötland

Hjärtcentrum

Hjärtcentrum (HC) i Östergötland bedriver hälso- och sjukvård inom området hjärt- och kärlsjukdomar.

Hjärtcentrum har i uppdrag att utveckla sjukvården inom hjärt-kärlsjukdomar och tillsammans med Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet verka för kunskapsspridning samt bedriva utbildning och forskning. Hjärtcentrum ska utgöra ett kompetenscentrum för de sjukdomsområden de ansvarar för.

Hjärtcentrum består av följande kliniker/enheter:

 

Adress
Hjärtcentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
E-postadress
Hjartcentrum@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Martin Magnusson

Martin Magnusson

Tillförordnad centrumchef

010-103 15 58

0702-46 12 31

e-post