Region Östergötland

Hälso- och sjukvårdens stab

Hälso- och sjukvårdens stab samlar strategiska funktioner inom verksamhetsutveckling, forskning, medicinsk teknik, HR, ekonomi och kommunikation. Staben ger också administrativt stöd till hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdens stab har följande funktioner:

  • Ekonomi
  • HR
  • Kommunikation
  • Utveckling och IT

 

Postadress
Region Östergötland
581 91 Linköping

Ledning

Bild på Jessica Frisk

Jessica Frisk

Vårddirektör

010-104 42 27

e-post

Bild på Ninnie Borendal Wodlin

Ninnie Borendal Wodlin

Vårddirektör

010-103 31 22

e-post