Region Östergötland

Neurologiska kliniken

Neurologiska klinikens verksamhet omfattar sjukdomar och symtom från nervsystemet samt muskelsjukdomar.

Verksamheten är indelad i team, som ansvarar för planering, utveckling och högspecialiserad vård. Kliniken är regionklinik för Sydöstra sjukvårdsregionen.

Neuromottagning

Neuromottagningen har mottagning för neurologiska kliniken inklusive neuromuskulära enheten och neurokirurgiska kliniken.

Avdelning 75 – Neurologisk vårdavdelning

På avdelning 75 vårdas patienter som drabbats av stroke. Strokeenheten bedriver avancerad medicinsk och neurologisk utredning, omvårdnad och rehabilitering.

Här vårdas även patienter med neurologiska sjukdomar eller symtom som fordrar slutenvård för rätt diagnostik och behandling, till exempel epilepsi, rörelserubbningar, neuroinflam-matoriska och neuromuskulära sjukdomar.

Neuromuskulära enheten (NME)

Neuromuskulära enheten (NME) är ett nationellt centrum för utredning och diagnostik av neuromuskulära sjukdomar hos barn och vuxna. Verksamheten har under åren utvecklats i takt med resultaten av den forskning som bedrivs internationellt.

E-postadress: NeurologiSc@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Patrick Vigren

Patrick Vigren

Verksamhetschef

010-103 22 66

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se