Region Östergötland

Käkkliniken

Undersökning av patient på Käkkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Käkkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping behandlar patienter med sjukdomar i ansikts- och käkregionen eller med komplicerade käk- och ansiktsdefekter.

Verksamheten omfattar också diagnostik och behandling av munslemhinneförändringar, muntorrhet samt tand- och käkbensförändringar i samband med systemsjukdomar.

Vanliga behandlingar rör olycksfall med skador i käkar, ansikts- och käkregionen, infektioner, käkledssjukdomar och tandoperationer. Kliniken har jourverksamhet för käkskador dygnet runt

Käkkliniken har 36 medarbetare.

Käkkliniken består av:

  • Käkkirurgi
  • Käkortopedi
  • Oral medicin 

E-postadress

KakklinUsRc@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Jahan Abtahi

Jahan Abtahi

Verksamhetschef

010-103 85 51

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se