Region Östergötland

AnOpIVA i Norrköping

Anestesi- och intensivvårdskliniken Vrinnevisjukhuset i Norrköping

AnOpIVA vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping bedriver intensivvård samt anestesi- och operationsverksamhet vid Vrinnevisjukhuset.

På intensivvårdsavdelningen (IVA) behandlas och övervakas årligen ca 650 svårt sjuka patienter samt patienter som har genomgått större operationer. Avdelningen har nio vårdplatser med högteknologisk utrustning för avancerad behandling. Personalen på IVA består av sjuksköterskor med specialistutbildning i intensivvård, undersköterskor samt anestesiläkare. Personaltätheten är hög dygnet runt.

Anestesi- och operationsverksamheten omfattar både planerade och akuta operationer för olika specialiteter vid sjukhuset. Operationsavdelningen har 10 operationssalar öppna under dagtid och genomför cirka 6000 operationer varje år. Efter en operation eller undersökning med narkos eller bedövning behandlas och övervakas patienterna på uppvakningsavdelningen. AnOpIVA i Norrköping har också en sterilteknisk enhet som arbetar med att funktionskontrollera, packa och sterilisera instrument.
Anestesi- och intensivvårdskliniken ViN har drygt 200 medarbetare.

AnOpIVA i Norrköping består av:

  • Intensivvårdsavdelning
  • Operationsavdelning
  • Uppvakningsavdelning
  • Sterilteknisk enhet

E-postadress
Anestesi-OchIntensivvardsklinikenVinSc@regionostergotland.se

 

Ledning

Bild på Robert Svensson

Robert Svensson

verksamhetschef

010-104 23 05

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se