Region Östergötland

Sinnescentrum

Operation med mikroskop

Sinnescentrum är ett specialistsjukvårdscentrum med olika typer av sjukvårdsuppdrag innefattande närsjukvård, länssjukvård, regionsjukvård och rikssjukvård. Centrumet har även omfattande forsknings- och utbildningsuppdrag.

Sinnescentrums verksamhetsområden inrymmer rekonstruktiv specialistvård (ögon- och öronsjukvård, käk-, neuro-, och hand- och plastikkirurgi), smärt- och rehabiliteringsmedicinsk specialistvård, klinisk neurofysiologi, intensivvård, anestesi- och operationstjänster och postoperativ vård. Dessutom organiseras Region Östergötlands donationsverksamhet inom centrumet. 

Totalt utgörs Sinnescentrum av 11 kliniker eller enheter. Klinikernas verksamhet bedrivs huvudsakligen vid Universitetssjukhuset i Linköping och vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping, men viss verksamhet bedrivs även på Lasarettet i Motala.

Sinnescentrum har cirka 2 000 medarbetare.

Sinnescentrum består av följande verksamheter:

Adress
Sinnescentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
E-postadress sinnescentrum@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Eva-Lena Zetterlund

Eva-Lena Zetterlund

Centrumchef, Sinnescentrum

010-103 12 37

070-270 86 45

e-post