Region Östergötland

Sinnescentrum

Operation med mikroskop

Sinnescentrum är ett specialistsjukvårdscentrum med olika typer av sjukvårdsuppdrag innefattande närsjukvård, länssjukvård, regionsjukvård och rikssjukvård. Centrumet har även omfattande forsknings- och utbildningsuppdrag.

Sinnescentrums verksamhetsområden inrymmer rekonstruktiv specialistvård (ögon- och öronsjukvård, käk-, neuro-, och hand- och plastikkirurgi), smärt- och rehabiliteringsmedicinsk specialistvård, klinisk neurofysiologi, intensivvård, anestesi- och operationstjänster och postoperativ vård. Dessutom organiseras Region Östergötlands donationsverksamhet inom centrumet. Laboratoriet för Regenerativ Medicin (LRM) är också organisatoriskt en del av Sinnescentrum, även om verksamheten i sin helhet styrs och följs upp av en separat styrelse bestående av ledamöter från både Region Östergötland och Linköpings universitet.

Totalt utgörs Sinnescentrum av 14 kliniker eller enheter. Klinikernas verksamhet bedrivs huvudsakligen vid Universitetssjukhuset i Linköping och vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping, men viss verksamhet bedrivs även på Lasarettet i Motala.

Sinnescentrum har cirka 1600  medarbetare.

Sinnescentrum består av följande verksamheter:

Adress
Sinnescentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
E-postadress sinnescentrum@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Eva-Lena Zetterlund

Eva-Lena Zetterlund

Centrumchef, Sinnescentrum

010-103 12 37

070-270 86 45

e-post