Region Östergötland

Vårdcentralen Vikbolandet

Vårdcentralen Vikbolandet ligger 20 km öster om Norrköping i orten Östra Husby. Vårdcentralen har cirka 25 medarbetare och 6 500 listande patienter, de flesta från omgivande landsbygd.  

Vid vårdcentralen finns förutom läkarmottagningen, distriktssköterskemottagningen och barnavårdscentralen följande specialmottagningar:

  • Astma- och KOL-mottagningen
  • Diabetesmottagningen
  • Dietistmottagningen
  • Inkontinensmottagningen
  • Medicinska fotvården
  • Provtagningen
  • Rökavvänjningen
  • Samtalsmottagningen

Sommartid har området många sommargäster vilket gör att vårdcentralen då har fler patienter än vanligt.

Kontaktuppgifter
Adress

Bygdevägen 13
610 24 Vikbolandet

E-postadress: VcVikbolandet@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Anna Fryksén

Anna Fryksén

Vårdcentralschef

010-104 48 83

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Bild på Josefin Perman

Josefin Perman

Verksamhetschef

010-104 48 10

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se