Region Östergötland

Vårdcentralen Vadstena

Bilden visar vårdpersonal som pratar i telefonen på Vårdcentralen Vadstena

Vårdcentralen i Vadstena har cirka 25 medarbetare och omkring 7 500 listade patienter. Patienterna kommer i första hand från Vadstena tätort, men även från kringliggande orter.

Utöver läkarmottagningen, distriktsköterskemottagningen och barnavårdscentralen finns på vårdcentralen följande specialmottagningar:

 • Astma- och KOL-mottagningen
 • Barnhälsan 6-13 år
 • Blodtrycksmottagningen
 • Diabetesmottagningen
 • Dietistmottagningen
 • Hälsomottagningen
 • Inkontinensmottagningen
 • Medicinska fotvården
 • Provtagningen
 • Rökavvänjningen
 • Samtalsmottagningen
 • Sjukgymnastiken
 • Tympanometrimottagningen
 • Sjuksköterskemottagningen

Kontaktuppgifter
Adress
Jungfruvägen 5
592 32 Vadstena

E-post: VcVadstena@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Malin Johansson

Malin Johansson

Verksamhetschef

010-104 10 06

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se