Region Östergötland

Vårdcentralen Tannefors

Vid Vårdcentralen Tannefors är cirka 13 400 invånare listade, både från innerstad och landsbygd. I lokalerna finns också familjecentral. 

I närheten av vårdcentralen, som har cirka 54 medarbetare, finns tillgång till apotek och goda bussförbindelser. Vid vårdcentralen finns förutom läkarmottagningen, distriktssköterskemottagningen och barnavårdscentralen följande specialmottagningar:

 • Astma- och KOL-mottagningen
 • Blodtrycksmottagningen
 • Diabetesmottagningen
 • Dietistmottagningen
 • Hälsomottagningen
 • Inkontinensmottagningen
 • Medicinska fotvården
 • Provtagningen
 • Samtalsmottagningen
 • Sexualrådgivning
 • Tympanometrimottagningen
 • Vaccinationsmottagningen
 • Viktgrupper

Relaterade mottagningar

 • Sjukgymnastiken Linköping
 • Arbetsterapin Linköping
 • Jourcentralen Linköping
 • Kvinnohälsan Linköping

Kontaktuppgifter
Adress
Nya Tanneforsvägen 43C
581 91  Linköping

E-post: VcTannefors@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Anna Wingerup

Anna Wingerup

Verksamhetschef

010-103 55 30

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se