Region Östergötland

Vårdcentralen Skärblacka

Bilden visar en vårdpersonal som pratar med ett litet barn på Vårdcentralen Skärblacka

Vårdcentralen Skärblacka ligger i centrala delarna av orten Skärblacka, Norrköpings kommun. Vårdcentralen har cirka 7 500 listade patienter och 25 medarbetare.

Vårdcentralen har förutom läkarmottagning, distriktssköterskemottagning och barnavårdscentral följande specialmottagningar:

• Astma- och KOL-mottagning
• Blodtrycksmottagning
• Diabetesmottagning
• Dietistmottagning
• Hälsomottagning
• Inkontinensmottagning
• Lättakutsmottagning
• Medicinsk fotvård
• Prickmottagning
• Provtagning
• Rökavvänjning
• Samtalsmottagning

Vårdcentralen har ett nära samarbete med rehab-enheten som finns i samma lokaler. Barnavårdscentralen finns i Familjecentralen Sågträffens lokaler, någon km från vårdcentralen.

Adress:

Vårdcentralen
Stationsvägen 2, 617 32 Skärblacka

Barnavårdscentral
Sågvägen 7, 617 34 Skärblacka

Ledning

Bild på Louise Härdelin

Louise Härdelin

Verksamhetschef

010-104 43 77

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se