Region Östergötland

Vårdcentralen Mjölby

Bilden visar en bebis på ett undersökningsbord tillsammans med sin mamma och storasyskon plus vårdpersonal

Mjölby vårdcentral är med närmare 14 700 listade patienter en av de största vårdcentralerna i västra länsdelen.

Patienterna kommer i första hand från Mjölby tätort, men även från kringliggande orter. På vårdcentralen arbetar ett 40-tal medarbetare med olika yrken och kompetenser för att möta patienternas primära vårdbehov.

Vårdcentralen i Mjölby delar byggnad med vissa kliniker från lasarettet i Motala, vilket innebär att slutenvårdsspecialister har mottagning i huset. Det finns även tillgång till  laboratorium.

Utöver läkarmottagningen, distriktsköterskemottagningen och barnavårdscentralen finns på vårdcentralen följande specialmottagningar:

 • Astma- och KOL-mottagningen
 • Blodtrycksmottagningen
 • Diabetesmottagningen
 • Hälsomottagningen
 • Inkontinensmottagningen
 • Medicinska fotvården
 • Medicinsk mottagning för nyanlända
 • Provtagningen
 • Rökavvänjningen
 • Samtalsmottagningen
 • Tympanometrimottagningen
 • Vaccinationsmottagningen

Vid vårdcentralen erbjuds hälsoundersökningar till asylsökande flyktingar som är nyanlända i Sverige. Hälsoundersökningarna utförs av personal från Flyktingmedicinskt centrum, Region Östergötland.

Kontaktuppgifter
Adress:
Smålandsvägen 24
595 30 Mjölby

E-post: VcMjolby@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Christina Jansson

Christina Jansson

Vårdcentralschef

010-104 80 02

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se