Region Östergötland

Vårdcentralen Lyckorna

Bilden visar en sjukgymnast med en patient som springer på ett löpband

Vårdcentralen Lyckorna är en del av Primärvårdscentrum och är centralt belägen nära lasarettet i Motala.

På vårdcentralen arbetar  ett 50-tal medarbetare med att möta det primära vårdbehovet hos omkring 15 700 listade patienter.

Vid vårdcentralen finns utöver läkarmottagningen, distriktssköterskemottagningen och barnavårdscentralen följande specialmottagningar:

 • Astma- och KOL-mottagningen
 • Barnhälsan 6-13 år
 • Bensårsmottagningen
 • Blodtrycksmottagningen
 • Diabetesmottagningen
 • Dietistmottagningen
 • Hälsomottagningen
 • Inkontinensmottagningen
 • KBT-behandling på internet
 • Medicinska fotvården
 • Provtagningen
 • Rökavvänjningen
 • Samtalsmottagningen
 • Sjuksköterskemottagningen
 • Vaccinationsmottagningen
 • Äldremottagningen

Kontaktuppgifter
Adress:
Lasarettsgatan 37
591 85 Motala

E-post: VcLyckorna@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Lisa Bergander

Lisa Bergander

Verksamhetschef

010 - 104 73 71

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se