Region Östergötland

Vårdcentralen Linghem

Vårdcentralen Linghem med ca 6 500 listade patienter och 16 medarbetare ligger utmed gamla E4an och stambanan mellan Linköping och Norrköping cirka en mil från Linköping. Väntrummet är gemensamt med Folktandvården och apoteket. Vid vårdcentralen finns förutom läkarmottagningen, distriktssköterskemottagningen och barnavårdscentralen följande specialmottagningar:

  • Astma- och KOL-mottagningen
  • Diabetesmottagningen
  • Dietistmottagningen
  • Inkontinensmottagningen
  • Medicinska fotvården 
  • Provtagningen
  • Samtalsmottagningen
  • Vaccinationsmottagningen

Kontaktuppgifter
Adress
Linghems centrum
585 65 Linghem

E-postadress: VcLinghem@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Anna-Karin Nilsson

Anna-Karin Nilsson

Verksamhetschef

010-103 51 26

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se