Region Östergötland

Vårdcentralen Ekholmen

Vårdcentralen Ekholmen ligger i Linköpings södra del, nära Ekholmens centrum. Vårdcentralen, som är en av Linköpings största, har cirka 60 medarbetare och 20 900 listade patienter.

Vid vårdcentralen finns förutom läkarmottagningen, distriktssköterskemottagningen och barnavårdscentralen följande specialmottagningar:

 • Astma- och KOL-mottagningen
 • Blodtrycksmottagningen
 • Diabetesmottagningen
 • Dietistmottagningen
 • Inkontinensmottagningen
 • Medicinska fotvården
 • Provtagningen
 • Samtalsmottagningen
 • Tympanometrimottagningen
 • Vaccinationsmottagningen
 • Äldremottagning

Vårdcentralen tar emot patienter både från närområdet och från andra delar av länet. Läkare och sköterskor arbetar i vårdlag utifrån en geografisk indelning.

Relaterade mottagningar

 • Sjukgymnastiken Linköping
 • Arbetsterapin Linköping
 • Jourcentralen Linköping

Kontaktuppgifter
Adress:
Ekholmsvägen 7
589 29 LINKÖPING

E-post:
VcEkholmen@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Anna Segernäs Kvitting

Anna Segernäs Kvitting

Verksamhetschef

010-103 57 36

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Bild på Lotta Borg

Lotta Borg

Vårdenhetschef

010 - 103 57 50

e-post