Region Östergötland

Vårdcentralen Boxholm

Vårdcentralen Boxholm är belägen centralt i Boxholm i sydvästra delen av Östergötland. Vårdcentralen har närmare 5 000 listade patienter från Boxholm och omgivande landsbygd. På vårdcentralen arbetar 20 medarbetare med olika yrken och kompetenser för att möta patienternas primära vårdbehov.

Förutom läkarmottagningen, distriktsköterskemottagningen och barnavårdscentralen finns följande specialmottagningar på vårdcentralen:

 • Astma/KOL-mottagning
 • Blodtrycksmottagningen
 • Diabetesmottagningen
 • Hälsomottagningen 
 • Inkontinensmottagningen
 • Medicinska fotvården
 • Provtagningen
 • Rehabkoordinering
 • Rökavvänjningen
 • Samtalsmottagningen
 • Sårmottagning
 • Undersköterskemottagning
 • Äldrevårdsmottagning

Kontaktuppgifter
Adress:
Postgatan 3A
595 70 BoxholmE-post: VcBoxholm@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Elin Granath

Elin Granath

Vårdcentralschef

010-104 86 21

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se