Region Östergötland

Allmänmedicinskt utbildningscentrum

Bilden visar vårdpersonal som tittar på en dator

Allmänmedicinskt utbildningscentrum bedriver utbildning och fortbildning för medarbetare i primärvården i Region Östergötland.

Enhetens främsta verksamhetsområden är specialistutbildning, så kallad ST-utbildning, av läkare samt fortbildning för alla yrkeskategorier i primärvården.

En särskild del av verksamheten är utbildningsmottagningen vid vårdcentralen Skäggetorp. Utbildningsmottagningen har åtta platser per år och samarbetar med utbildningsmottagningen i Motala och Norrköping. Syftet med utbildningsmottagningarna är att ge en allmänmedicinsk introduktion av läkare med utländsk utbildning.

För ytterligare information: Utbildningsmottagningarna Region Östergötland

 

Inom projektet AMC Resurs rekryterar Allmänmedicinskt centrum resursläkare som vid behov kan gå in och ersätta distriktsläkare vid länets vårdcentraler.

Om du vill ha mer information om AMC:s verksamhet klicka på länken till 
"För vårdgivare".

Ledning

Bild på Christina Sandell

Christina Sandell

Verksamhetschef

076-112 13 84

e-post