Region Östergötland

1177 Vårdguiden på telefon

Bilden visar en personal som pratar i telefonen på Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen är vid sidan om vårdcentralerna patientens första kontakt med hälso- och sjukvården.

Region Östergötland är ansluten till 1177 Vårdguiden på telefon som är ett nationellt nätverk för sjukvårdsrådgivning. Genom att ringa 1177 går det för alla som önskar att få råd om vård dygnet runt.

På Sjukvårdsrådgivningen i Östergötland arbetar ett 80-tal sjuksköterskor med att besvara inkommande samtal. Medarbetarna på sjukvårdsrådgivningen är sjuksköterskor med olika specialistutbildningar och med lång och bred erfarenhet från vården. Merparten har också en högskoleutbildning inom telefonrådgivning. Vissa medarbetare har kombinationstjänster som innebär att de även arbetar som sjuksköterskor på andra arbetsplatser inom eller utanför Region Östergötland.

Sjukvårdsrådgivningen använder ett system som innehåller tre viktiga beståndsdelar:

  • Det nationella kortnumret 1177
  • En telefonilösning med avancerade möjligheter att styra samtal
  • Ett medicinskt kvalitetssäkrat datoriserat rådgivningsstöd som stödjer telefonsjuksköterskorna genom hela bedömnings-, rådgivnings- och dokumentationsprocessen i ett samtal.

Tack vare att alla i nätverket har samma telefoni- och rådgivningsstöd finns möjlighet för landstingen och regionerna att hjälpa varandra när det är många som ringer.

Verksamheten för telefonrådgivningen i Östergötland är förlagd till Linköping.

Till 1177 Vårdguiden på telefon hör även webbtjänsten www.1177.se. Båda tjänsterna bygger på samma medicinska bas och kompletterar och stödjer varandra. Webbtjänsten sköts av en nationell redaktion tillsammans med Kommunikationsenheten i Region Östergötland.

Ledning

Bild på Malou Lindberg

Malou Lindberg

Verksamhetschef

010-103 72 23

e-post

1177.se