Region Östergötland

Primärvårdscentrum

I Primärvårdscentrum, PVC, samlas regiondrivna vårdcentraler, barnhälsovårdsenheten, allmänmedicinskt utbildningscentrum, 1177 och Närsjukvården i Finspång.

I Primärvårdscentrum ingår 33 regiondrivna vårdcentraler och fyra jourcentraler. Tillsammans har de cirka 359 000 listade patienter runt om i länet. För patienterna ska vårdcentralen vara det självklara förstahandsvalet vid behov av kontakt med sjukvården.
Vårdcentralernas uppdrag är brett och omfattande. Vårdcentralerna erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn och ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Barnhälsovårdsenhetens uppgift är att främja barns hälsa, förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn samt erbjuda stöd till familjer.
I primärvårdscentrum ingår även Allmänmedicinskt utbildningscentrum som utbildar och fortbildar medarbetare inom primärvården i länet.
Från 1 januari 2020 omfattar Primärvårdscentrum även 1177 samt enheterna inom Närsjukvården i Finspång där närsjukvårdskliniken, vårdcentralerna i Finspång och Skärblacka, jourmottagningen, Rehab och Barn- och ungdomsmottagningen ingår.
Primärvårdscentrum har drygt 1250 medarbetare, varav merparten arbetar på vårdcentralerna.

Inom Primärvårdscentrum ingår följande enheter:

Besöksadress
Primärvårdscentrum
Drottninggatan 16, plan 2
Linköping

Postadress
Primärvårdscentrum
Drottninggatan 16
582 25 Linköping
E-postadress pvc@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Johan Nordén

Johan Nordén

Centrumchef, Primärvårdscentrum

010-103 67 21

072-219 79 67

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss