Region Östergötland

Medicinska specialistkliniken

Bilden visar sjukvårdspersonal som tar hand om en patient i en säng

Medicinska specialistkliniken vid Lasarettet i Motala bedriver en bred verksamhet som omfattar akutmottagning, specialistmottagningar, slutenvård samt specialiserad hemsjukvård..

Bredden i verksamheten ger förutsättningar att skräddarsy vårdlösningar för patienten och ger ca 370 medarbetare möjligheter att arbeta inom olika områden och vårdformer.

Klinikens akutmottagning är öppen dygnet runt och omfattar kirurgi, ortopedi och medicin. Slutenvård sker på medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA), MOA och geriatrisk akutvårdsavdelning inklusive akut ortopedi (GAVA).

Mottagningsenheten omfattar specialistmottagningar.

Klinikens specialiserade hemsjukvård, LAH, ger vård i hemmet för patienter i livets slutskede och till andra svårt sjuka patienter. För de som inte klarar sig i hemmet finns slutenvårdsplatser.

ALMA-teamet gör akuta medicinska bedömningar i patientens hem eller på kommunalt boende och ger vid behov behandling i hemmet som alternativ till besök på akutmottagningen och/eller inläggning på sjukhus.

 

Medicinska specialistkliniken vid Lasarettet i Motala består av:

 • Akutmottagning
 • Avdelning 10 hjärtenheten
 • MOA
 • Avdelning 11 – palliativ slutenvårdsavdelning
 • Avdelning 13 GAVA – geriatrisk akutvårdsavdelning inklusive akut ortopedi
 • Avdelning 14 MAVA – medicinsk akutvårdsavdelning
 • Avdelning 14 MAVA/Stroke – strokeenhet
 • Diabetes- och blodtrycksmottagning
 • Dietistmottagning
 • Endokrinmottagning
 • Fotvårdsmottagning
 • Hematologmottagning
 • Hjärtmottagning
 • Lungmottagning
 • Mag- tarmmottagning
 • Medicinmottagning
 • Minnesmottagning
 • Neurologmottagning
 • Strokemottagning
 • LAH Motala
 • LAH Mjölby

Ledning

Bild på Karin Franzén

Karin Franzén

Verksamhetschef

010-104 84 99

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se