Region Östergötland

Medicinska specialistkliniken

Bilden visar sjukvårdspersonal som tar hand om en patient i en säng

Medicinska specialistkliniken vid Lasarettet i Motala bedriver en bred verksamhet som omfattar akutmottagning, specialistmottagningar, slutenvård samt specialiserad hemsjukvård..

Bredden i verksamheten ger förutsättningar att skräddarsy vårdlösningar för patienten och ger ca 350 medarbetare möjligheter att arbeta inom olika områden och vårdformer.

Klinikens akutmottagning är öppen dygnet runt och ligger i nära anslutning till akutenheten med inriktning mot kardiologi och medicinsk intermediärvård (MIMA). Övrig slutenvård sker på medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA) och geriatrisk akutvårdsavdelning inklusive akut ortopedi (GAVA).

Mottagningsenheten omfattar ett flertal specialistmottagningar.

Klinikens specialiserade hemsjukvård, LAH, ger vård i hemmet för patienter i livets slutskede och till andra svårt sjuka patienter. För de som inte klara sig i hemmet finns slutenvårdsplatser.
 
Ett särskilt äldrevårdsteam, ALMA-teamet, gör akuta medicinska bedömningar i patientens hem eller på kommunalt boende och ger vid behov behandling i hemmet som alternativ till besök på akutmottagningen och/eller inläggning på sjukhus.

Medicinska specialistkliniken vid Lasarettet i Motala består av:

 • Akutmottagning
 • Avdelning 10 och HIA – hjärtsjukvård, hjärtintensiv
 • MIMA – medicinsk intermediärvård
 • Avdelning 11 – palliativ slutenvårdsavdelning
 • Avdelning 13 GAVA – geriatrisk akutvårdsavdelning inklusive akut ortopedi
 • Avdelning 14 MAVA – medicinsk akutvårdsavdelning
 • Avdelning 14 Stroke – strokeenhet
 • Behandlingsenhet
 • Diabetes- och blodtrycksmottagning
 • Dietistmottagning
 • Endokrinmottagning
 • Fotvårdsmottagning
 • Hematologmottagning
 • Hjärtmottagning
 • LAH Mjölby
 • LAH Motala
 • Lungmottagning
 • Mag- tarmmottagning
 • Medicinmottagning
 • Minnesmottagning
 • Neurologmottagning
 • Palliativt kompetenscentrum
 • Strokemottagning
 • Utredningsenhet

Ledning

Bild på Ulf Rosenqvist

Ulf Rosenqvist

Överläkare, medicinsk ledningsansvarig läkare

010-104 75 03

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Bild på Karin Franzén

Karin Franzén

Verksamhetschef

010-104 84 99

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Bild på Karin Sörbin

Karin Sörbin

Verksamhetschef

010-104 73 33

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se