Region Östergötland

Närsjukvården i västra Östergötland

Närsjukvården i västra Östergötland (NSV) ansvarar för huvuddelen av invånarnas vanliga och vardagliga behov av vård. 

Inom närsjukvårdens organisation finns öppen vård med mottagningar samt sjukhusvård och akut vård. Vid behov kan vården ges i patientens hem.

En viktig uppgift är samverkan med kommunal hälso- och sjukvård, primärvård, övrig  specialiserad och privat vård. 

Habiliteringsverksamheten i länet är samlad inom Närsjukvården i västra Östergötland.
 
I uppdraget ligger även forskning och utbildning.
 
Verksamheten har ett upptagningsområde på cirka 87 000 invånare i de fem kommunerna; Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög.

NSV har cirka 650 medarbetare.

NSV består av följande kliniker/enheter:

Besöksadress 
Lasarettet, Ingång B
591 85 Motala
Postadress
Närsjukvården i västra Östergötland
591 85 Motala
E-postadress nsv@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Helén Lövborg

Helén Lövborg

Centrumchef för närsjukvården i västra Östergötland

010-104 75 26

070-332 09 50

e-post