Region Östergötland

Rehab öst

Bilden visar en patient som håller på med rehabiliteringsträning under överinseende av en vårdpersonal

Rehab öst, som är en del av Närsjukvården i östra Östergötland, tar emot patienter som behöver rehabilitering på grund av sjukdom, skada eller livsstilsrelaterade besvär. Patienterna kommer från Norrköpings (ej Skärblacka), Söderköpings och Valdemarsviks kommuner.

Verksamheten har cirka 130 medarbetare och består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, logopeder, kurator, receptionister och sjuksköterska.

Rehab öst bedömer och behandlar patienter med besvär från rörelseapparaten, neurologiska funktionshinder, psykisk ohälsa samt tal-, röst- och språksvårigheter. Rehabiliteringsverksamheten bedrivs individuellt eller i grupp, i sluten- och öppenvård.

Rehab öst ansvarar även för rehabilitering för inneliggande patienter på Geriatriska akutvårdsavdelning GAVA, Infektionskliniken avdelning 20, Medicinkliniken: avdelning 1 och 3 inklusive lungmottagning samt Hjärtenheten på Vrinnevisjukhuset.

Rehab öst består av:

 • Arbetsterapin Kolmården
 • Arbetsterapin Norrköping
 • Arbetsterapin Söderköping
 • Arbetsterapin Valdemarsvik
 • Arbetsterapin Vikbolandet
 • Logopedmottagningen
 • Lymfödemmottagningen
 • MMR
 • Motions- och idrottsskadeenheten
 • Neurorehab
 • Rehab Slutenvård
 • Sjukgymnastiken Kolmården
 • Sjukgymnastiken Norrköping
 • Sjukgymnastiken Söderköping
 • Sjukgymnastiken Valdemarsvik
 • Sjukgymnastiken Vikbolandet

Ledning

Bild på Lena Törnfeldt

Lena Törnfeldt

verksamhetschef

0705-112 553

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

1177.se