Region Östergötland

Medicinkliniken i Norrköping

Bilden visar en vårdpersonal som håller i en blodpåse

Medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping är en specialistklinik som utreder och behandlar exempelvis blodsjukdomar, diabetes, endokrina sjukdomar, lungsjukdomar, njursjukdomar, mag-tarmsjukdomar, neurologiska sjukdomar och stroke.

Kliniken har två vårdavdelningar, flera specialistmottagningar samt en enhet för dialys. Här arbetar cirka 250 medarbetare.

  • Avdelning 1 har inriktning mot neurologiska och endokrina sjukdomar samt behandling och rehabilitering av stroke.
  • Avdelning 3 har inriktning mot njur-, lung-, mag-tarm och blodsjukdomar.

Ledning

Bild på Lena Ekström

Lena Ekström

Verksamhetschef

010-104 35 19

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se