Region Östergötland

Habiliteringen i östra länsdelen

Habiliteringen ska bidra till att ge barn, ungdomar och vuxna med en funktionsnedsättning ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och delaktighet i samhället.

På Habiliteringen arbetar de cirka 40 medarbetarna i team. Här finns arbetsterapeuter, logopeder, sjuksköterskor, läkare, psykologer, sjukgymnaster, kuratorer, specialpedagoger, läkare, dietist och administrativ personal.

Habiliteringen ingår i Närsjukvården i östra Östergötland och omfattar kommunerna Finspång, Söderköping och Valdemarsvik.

Ledning

Bild på Margareta Lind

Margareta Lind

Verksamhetschef

010-103 24 14

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se