Region Östergötland

Akutkliniken i Norrköping

Bilden visar en manlig patient som ligger på en säng och blir omhändertagen på akuten av vårdpersonal

På Akutkliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har vi öppet dygnet runt och våra ca 200 medarbetare arbetar med akutsjukvård.

Akutmottagningens uppdrag är att omhänderta patienter där det finns tidskritiska eller allvarliga sjukdoms- och olycksfall, eller patienter där det finns misstanke därom. Allvarligt- eller tidskritiskt tillstånd innebär att patientens liv eller hälsa är i fara utan snabb medicinsk hjälp. Föreligger ett sådant tillstånd ansvarar akutmottagningen för att stabilisera och bedöma patienten, planera för vad som är lämpligaste nästa steg i omhändertagandet och var i sjukvården det bäst utförs. Föreligger inte ett tidskritiskt tillstånd ska vi hänvisa till lämpligaste vårdnivå.

Akutvårdsavdelningen (AVA) har 20 vårdplatser fördelade på tre vårdlag där vi vårdar patienter som behöver lite mer tid än vad vi kan erbjuda på akutmottagningen. På AVA övervakar, stabiliserar, utreder och behandlar vi patienter upp till 1-2 dygn. De som behöver vara inlagda på sjukhus under längre tid flyttas till andra avdelningar. Vi har också en enhet med 4 platser för intermediärvård (IMA) för patienter som är för sjuka för att vårdas på vanlig vårdavdelning men som samtidigt inte fullt ut kräver intensivvård.      

Ledning

Bild på Andreas Rönnersten

Andreas Rönnersten

Verksamhetschef akutkliniken i Norrköping

010-103 79 75

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se