Region Östergötland

Akutkliniken i Norrköping

Bilden visar en manlig patient som ligger på en säng och blir omhändertagen på akuten av vårdpersonal

På Akutkliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping finns cirka 170 medarbetare.

Akutmottagningen tar emot kirurg- ortoped- samt medicinpatienter med akuta sjukdomstillstånd, dygnet runt. På mottagningen arbetar vi i team.

Vid ankomstregistrering av patienter tillämpas ett systematiserat beslutsstöd vilket innebär att en sjuksköterska gör en första bedömning och prioritering av patientens sjukdomstillstånd. Avgörande för prioriteringsordningen är patientens hälsotillstånd.

I anslutning till akutmottagningen finns akutvårdsavdelningen (AVA) som har 16 vårdplatser, varav två intermediärvårdsplatser för svårare sjukdomstillstånd. AVA övervakar, stabiliserar och behandlar patienter med akuta sjukdomstillstånd. Patienter som behöver vara inlagda på sjukhus för utredning och behandling under längre tid flyttas till andra vårdavdelningar.

På AVA arbetar vi i vårdteam med patientnära vård. Tre team är stationerade ute på avdelningen i nära anslutning till patienterna.

Akutkliniken består av:

  • Akutmottagning
  • Akutvårdsavdelning

Ledning

Bild på Andreas Rönnersten

Andreas Rönnersten

Verksamhetschef akutkliniken i Norrköping

010-103 79 75

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se