Region Östergötland

Närvårdskliniken

Bilden visar en medarbetare från LAH i Linköping på väg till en patient

Närvårdskliniken Linköping är en del av närsjukvården i centrala Östergötland. Kliniken har två sektioner, sektion LAH och sektion Närvård. På Närvårdskliniken arbetar vi med patientcentrerad helhetsvård. Vi samarbetar med andra kliniker på sjukhuset, med primärvård, kommunal hemsjukvård och hemtjänst.

Sektion LAH

LAH ansvarar för att människor i centrala länsdelen i Östergötland erbjuds en god palliativ vård utifrån var och ens unika behov, dels genom att bedriva specialiserad hemsjukvård och specialiserad palliativ slutenvård, men också genom att utgöra stöd för andra vårdgivare i den palliativa vårdprocessen. LAH:s ansvar gäller människor som bor eller vistas i Linköpings och Åtvidabergs kommun. För rådgivning och uppbackning med specialiserad palliativ slutenvård gäller ansvaret även kommunerna Kinda och Ydre. LAH samverkar också med Barn-LAH, som inte har egen bemanning på helger och nätter.

Specialiserad hemsjukvård

Den specialiserade hemsjukvården ansluter patienter med omfattande behov av palliativ vård. I hemsjukvården vårdas patienter med komplexa vårdbehov som har ett instabilt och progressivt sjukdomstillstånd, där man kan förvänta sig snabba och täta förändringar som kräver omedelbara medicinska insatser och individuell bedömning dygnet runt. Med utgångspunkt i varje patients unika behov erbjuds en helhetsvård med iakttagande av såväl fysiska som psykiska, sociala och existentiella aspekter, allt i syfte att ge patienten bästa möjliga livskvalitet i livets slutskede. Nödvändiga verktyg är det multiprofessionella teamet, tillgänglighet till såväl läkar- som sjuksköterskebedömning dygnet runt, och vårdplatser i beredskap när tryggheten eller den medicinska vården så kräver.

Avdelning 96

Avdelning 96 är en slutenvårdsenhet med 6 vårdplatser. Avdelningens resurser används för de LAH-anslutna patienterna och för patienter från andra sjukhuskliniker som är i behov av specialiserad palliativ slutenvård.

Sektion Närvård

Sektion Närvård erbjuder stöd till andra verksamheter i Region Östergötland med att utföra sjukvårdande insatser på mottagning och i hemsjukvård, på uppdrag av andra kliniker. Inom sektion Närvård finns också vårdcoacher, som stöd för patienter som lever med kronisk lungsjukdom och har ett omfattande vårdbehov.

Korttids Linköping ansvarar för läkarinsatser på korttidsboende i Linköpings kommun, i samarbete med geriatriska sektionen på MEGA-kliniken.

Så här jobbar vi

Vi arbetar tillsammans i multiprofessionella team. Vår vision ”Vi möter dig där du är” löper som en röd tråd genom verksamheten. Vi vill möta varje patient och närstående utifrån just deras unika behov och förutsättningar. Att skapa trygghet för våra patienter är ett av våra allra viktigaste mål. På Närvårdskliniken Linköping förväntar vi oss att alla medarbetare har ett genuint intresse av att möta varje patient, och dennes närstående, utifrån deras unika situation och behov. Vi värderar ett normkritiskt förhållningssätt, och vi vill att alla ska känna sig välkomna och inkluderade. Vår klinik är HBTQ-diplomerad, och vi arbetar aktivt med jämlikhet och mångfaldsfrågor.

Ledning

Bild på Anna Lundqvist

Anna Lundqvist

Verksamhetschef

010-103 05 71

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se