Region Östergötland

Närvårdskliniken

Bilden visar en medarbetare från LAH i Linköping på väg till en patient

Närvårdskliniken ansvarar för att människor i Linköping erbjuds en god palliativ vård utifrån sina unika behov genom att bedriva specialiserad hemsjukvård och palliativ slutenvård på en vårdavdelning, men också genom att vara ett stöd för andra vårdgivare i den palliativa vårdprocessen.

För rådgivning och palliativ slutenvård gäller ansvaret även kommunerna Åtvidaberg, Kinda och Ydre. Närvårdskliniken samverkar också med Barn-LAH på nätter och helger.

Specialiserad hemsjukvård

Specialiserad hemsjukvård bedriver vård av  patienter med omfattande behov av palliativ vård. I hemsjukvården vårdas patienter med sjukdomstillstånd som kräver omedelbara medicinska insatser och individuell bedömning dygnet runt. Med utgångspunkt i varje patients unika behov erbjuds helhetsvård genom att tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter. Allt i syfte att ge patienten bästa möjliga livskvalitet i livets slutskede.  Arbetet bedrivs av ett multiprofessionellt team bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist. När tryggheten eller den medicinska vården så kräver finns tillgång till läkar- och sjuksköterskebedömning samt vårdplatser dygnet runt.  

Avdelning 96

Avdelning 96 på Universitetssjukhuset i Linköping är en palliativ slutenvårdsenhet med sex vårdplatser. Avdelningens resurser används för de LAH-anslutna patienterna och för patienter från andra sjukhuskliniker och -mottagningar som är i behov av specialiserad palliativ slutenvård.

Målet är att alla människor i Centrala Östergötland ska erbjudas god palliativ vård i livets slutskede. Därför har LAH har en viktig roll att stödja andra vårdgivare med fortbildning, rådgivning och ibland vårdinsatser.

E-postadress: LahNsc@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Niclas Hilding

Niclas Hilding

Tillförordnad närsjukvårdsdirektör i centrala Östergötland

010-103 40 81

e-post