Region Östergötland

Akutkliniken i Linköping

Vårdpersonal tar hand om sjuk patient på akuten

Akutkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping ingår i Närsjukvården i centrala Östergötland. Kliniken bedriver akutsjukvård på akutmottagningen.

Akutmottagningen, som har en dygnet-runt-verksamhet, gör en medicinsk bedömning och ger inledande behandling och vård vid akuta skador och sjukdomstillstånd som kräver akutmottagningens resurser. I akutmottagningens uppdrag ingår också att hänvisa till rätt vårdnivå, till exempel vårdcentral. Akutmottagningen tillämpar ett systematiserat beslutsstöd för att prioritera och sortera akutsökande, så kallad triage. Det som avgör prioriteringsordningen är patientens hälsotillstånd.

På akutmottagningen arbetar cirka 200 personer tillsammans för att ta hand om patienterna. Akutsjukvård bedrivs i team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal.

Kliniken samverkar med andra vårdgivare, inom och utom sjukhuset.

Den forskning som bedrivs inriktar sig mot det akuta omhändertagandet.  Kliniken har stort utbildningsansvar gentemot Hälsouniversitetet och andra utbildningsanordnare vilket innebär att patienterna kan få möta studenter under handledning.

E-postadress: AkutklinNsc@regionostergotland.se

Filmer från verksamheten

Ledning

Bild på Erik Mϋssener

Erik Mϋssener

Verksamhetschef

010-104 36 17

070-339 66 11

e-post