Region Östergötland

Medicinsk strålningsfysik

 

Medicinsk strålningsfysik arbetar med strålsäkerhet inom hela Region Östergötland.

På avdelningen arbetar sjukhusfysiker, MR-fysiker och ingenjörer. Vi är experter på strålningens effekter och hur den bäst kan användas inom diagnostik och för behandling i sjukvården. Vi är certifierade enligt ISO 9001:15 vilket innebär att vi har en väl strukturerad och kvalitetssäkrad verksamhet.

Vi samverkar med verksamheter som bedriver strålbehandling, nuklearmedicin, cyklotron, radiokemi, röntgen och magnetresonans (MR). Där är vi klinikernas expertstöd inom området och är delaktiga vid klinikernas utvecklings- och optimeringsarbete, så att strålningen används på ett optimerat sätt, med hänsyn till den medicinska nyttan och strålningens skadliga effekter. Vi utför kontroller av utrustning och vid behandlingar, vi undervisar i strålsäkerhet, deltar i klinikernas upphandlingar av utrustning med mera.

Vi är en viktig del i Regionens övergripande arbete med strålsäkerhet där ett övergripande mål är att patienter och personal skall känna sig trygga i Regionens verksamhet med strålning.

Vi leder och driver ledningssystem strålsäkerhet inom Region Östergötland och är en del i Regionens säkerhetsgrupp.

Vi bedriver forskning inom området medicinsk strålningsfysik som bland annat är inriktad mot dosimetri vid radiologisk intervention, dosimetri inom strålbehandling, nuklearmedicin, MR av hjärna och lever samt strålskydd för personal och vår miljö.

Ledning

Bild på Agnetha Gustafsson

Agnetha Gustafsson

Verksamhetschef

010-103 81 16

e-post

För vårdgivare