Region Östergötland

Fysiologiska kliniken i Norrköping

Bilden visar en undersökning av hjärtat
Fysiologiska klinikens uppdrag är att utföra funktionsundersökningar av hjärta, lungor och blodkärl.

Den största gruppen är patienter med hjärt-, lung- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, hjärtsvikt, klaffel, hjärtklappning, andfåddhet, kärlkramp samt sjukdomar i blodkärl, såsom stroke eller TIA. Vi utför också EEG och sömnapnéundersökningar på uppdrag av Neurofysiologiska kliniken i Linköping. Hos oss undersöks personer i alla åldrar. Kliniken utför även screening av bukaortan på män över 65 år.

Till oss kommer patienterna på remiss från en annan vårdgivare.

Vårt uppdrag är att erbjuda undersökningar av hög kvalitet med hög patientsäkerhet och god tillgänglighet. Vi har både akut och poliklinisk verksamhet och vi utvecklas kontinuerligt utifrån patienternas och sjukhusets behov.

För att ställa diagnos använder kliniken olika tekniker som ultraljudsteknik och olika typer av EKG.

På Fysiologiska kliniken arbetar cirka 30 medarbetare från flera olika yrkesgrupper. Den största yrkesgruppen är biomedicinska analytiker med inriktning klinisk fysiologi, men i vårt team ingår också specialistläkare och vårdadministratörer.
Utöver vår diagnostiska verksamhet har vi också ett stort utbildningsuppdrag och du kan komma att träffa studenter under sin grundutbildning, AT-läkare eller ST-läkare inom andra specialiteter.

Kliniken i Norrköping är en av två fysiologiska kliniker i länet.

Ledning

Bild på Lena Lindström

Lena Lindström

Verksamhetschef

010-104 34 87

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se