Region Östergötland

Diagnostikcentrum

Diagnostikcentrum är Region Östergötlands samlade resurs och kompetens inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsmedicin.

Centrumet försörjer länets vårdverksamheter med tjänster och produkter som underlättar för hälso- och sjukvården att ställa rätt diagnos till varje patient.
Centrumet består av två Verksamhetsområden (VO):

  • Inom VO Laboratoriemedicin drivs kliniska laboratorier på regionens sjukhus och vid de flesta vårdcentralerna i länet. På vårdcentralslaboratorierna erbjuds ett bassortiment av analyser och på sjukhuslaboratorierna ett större sortiment av analyser och tjänster. Här ingår även regionens blodgivningsverksamhet och bårhusverksamhet.
  • Inom VO Bild- och funktionsmedicin erbjuder regionens tre röntgenkliniker och Fysiologiska kliniken ViN ett brett utbud av metoder för bild- och funktionsdiagnostik. Ett antal olika behandlande åtgärder utförs också i samband med undersökning. Medicinsk strålningsfysik har tillsynsansvar för strålsäkerheten inom Region Östergötland.

Det tvärvetenskapliga forskningscentrumet Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) drivs i samverkan mellan Diagnostikcentrum, Linköpings universitet och näringslivet.

Diagnostikcentrum består av följande kliniker/enheter:

Verksamhetsområde Laboratoriemedicin

Verksamhetsområde Bild- och funktionsmedicin

Besöksadress
Diagnostikcentrum
Hälsans Hus, plan 11
Universitetssjukhuset, Linköping

Postadress
Diagnostikcentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

E-postadress
diagnostikcentrum@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Lena Bergvin Lundqvist

Lena Bergvin Lundqvist

Centrumchef för Diagnostikcentrum

010-103 00 00

e-post