Region Östergötland

Cancer- och lungsjukvårdsenheten

Cancer- och lungsjukvårdsenheten består av två slutenvårdsavdelningar inom kärnområdena onkologi och lungmedicin. Avdelningarna är placerade i O-huset på Universitetssjukhuset i Linköping med närhet till öppenvård, strålbehandling och röntgen.

 

Onkologisk slutenvårdssektion avd. O 121

Utför högspecialiserad vård till vuxna personer med tumörsjukdomar, med undantag för blodcancer och lungcancer. Enheten utför medicinska tumörbehandlingar som cytostatika, hormonell behandling och immunterapi.

Lungmedicinsk slutenvårdssektion avd. O 121

Utför högspecialiserad vård till personer i behov av inneliggande vård med lungmedicinska sjukdomar, exempelvis vid lungcancer, cystisk fibros och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och lungtransplantation.

På respektive sektion arbetar medarbetare i team med utgångspunkt i en personcentrerad vård. Teamet består vanligtvis av läkare, leg. sjuksköterska, undersköterska, dietist, kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut. På enheterna finns även tillgång till ledningssjuksköterska, farmaceut, vårdsamordnare, koordinator och samordnare.

Tillsammans med Onkologiska kliniken har Cancer-och lungsjukvårdsenheten ett regionalt ansvar för den onkologiska behandlingen i Kalmar och Jönköpings län och ingår i Sydöstra sjukvårdsregionens kompetenscentrum för cancerbehandling och lungmedicin.Enheten har även ett utökat regionalt ansvar för den gynekologiska specialistsjukvården i Västmanlands län.

Cancer- och lungsjukvårdsenheten ansvarar för att säkerställa och utveckla slutenvårdens bemanning och kompetens inom omvårdnad för respektive specialistområde.

Ledning

Bild på Anette Grahn

Anette Grahn

Verksamhetschef

010-103 37 10

073-085 78 57

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se