Region Östergötland

Urologiska kliniken

Undersökning av patient

Urologiska kliniken i Östergötland bedriver specialiserad och högspecialiserad urologi. Den högspecialiserade vården inkluderar även patienter från Jönköpings och Kalmar län. Vi bedriver forskning inom en rad olika urologiska sjukdomstillstånd samt undervisar framtidens vårdpersonal.

Verksamheten handlägger sjukdomstillstånd inom urinvägar hos både män och kvinnor samt sjukdomar i manliga könsorgan. Stora sjukdomsgrupper är cancersjukdomar (varav den största gruppen är prostatacancer), blåscancer, njursten, störningar i urinvägarnas funktion samt sexuella funktionsrubbningar hos män.

På kliniken finns cirka 100 anställda. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, uroterapeuter, vårdadministratörer/läkarsekreterare, kuratorer, dietister och sjukgymnaster. På kliniken genomförs årligen cirka 2 200 operationer, 2 700 inneliggande vårdtillfällen och 23 000 besök i öppenvården.

Klinikens verksamhet är uppdelad på Universitetssjukhuset i Linköping (cirka 20 vårdplatser) och Vrinnevisjukhuset i Norrköping (cirka 13 vårdplatser). I Linköping finns tillgång till robotassisterad laparoskopisk kirurgi (titthålskirurgi) och i Norrköping tillgång till öppen kirurgi. Öppenvårdsverksamhet genomförs på båda sjukhusen där njurstenenheten samt enheten för urodynamiska utredningar (vid blåstömningsbesvär) är belägna i Norrköping. Transuretrala operationer utförs både i Linköping och i Norrköping. Vi har även verksamhet vid de båda dagkirurgiska enheterna i länet . Vi har ett samarbete med Onkologiska kliniken där vissa patientgrupper får träffa både urolog och onkolog vid ett besök på Urologiska kliniken och vi erbjuder våra patienter kontaktsjuksköterskor.

Ledning

Bild på Åsa Petersson

Åsa Petersson

Tillförordnad verksamhetschef

010-103 34 31

e-post