Region Östergötland

Hematologiska kliniken

Blodpåse

Hematologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping behandlar patienter från Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län med sjukdomstillstånd inom det blodbildande systemet.

De vanligaste sjukdomarna som behandlas vid kliniken är olika typer av blodbrist samt tumörsjukdomar i blodet som leukemier, lymfom och myelom.

En stor del av verksamheten utgörs av stamcellstransplantation, där behandlingen innebär att blodbildande stamceller tillförs. Cellerna har antingen tagits från patienten själv (autolog transplantation) eller från en släkting eller annan donator med samma vävnadstyp (allogen transplantation).

Hematologiska kliniken bedriver forskning främst om behandling av leukemier och myelom, samt stamcellstransplantation. Denna forskning sker i stor utsträckning i samarbete med andra hematologienheter nationellt och internationellt.

Kliniken har en hematologisk mottagning, en hematologisk vårdavdelning med 16 vårdplatser samt en benmärgspunktionsmottagning. 

Ledning

Bild på Franz Rommel

Franz Rommel

Verksamhetschef

010-103 21 50

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se