Region Östergötland

Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård

Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC), bedriver länsövergripande sjukvård i Linköping och Norrköping samt regionsjukvård för sydöstra sjukvårdsregionen. I uppdraget ligger även forskning och utbildning.

Inom centrumet bedrivs ortopedisk verksamhet, behandling av cancersjukdomar, andningsorganens sjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, godartade blodsjukdomar och godartade urologiska sjukdomar. Behandling sker även av övriga sjukdomar/tillstånd inom specialiteterna ortopedi, kirurgi, urologi, lungmedicin, hematologi, mag- tarmmedicin, onkologi och gynekologisk onkologi.

CKOC består av följande verksamheter:

Adress
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Ledning

Bild på Reidar Källström

Reidar Källström

Centrumchef, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård

010-103 37 43

e-post