Region Östergötland

Kvinnokliniken i Linköping

Vårdpersonal undersöker magen på en gravid kvinna

Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping är certifierad och ledningssystemet bygger på miljöledningsstandarden ISO 14001 och kvalitetsledningsstandard ISO 9001. Kvinnokliniken tar emot kvinnor med behov av gynekologisk öppen och sluten vård, mödrahälsovård, förlossningsvård, BB-vård och fertilitetsbehandling. Kliniken ansvarar också för gynekologiska cellprovskontroller och preventivmedelsrådgivning.

Den största patientgruppen vid kliniken är gravida och födande kvinnor. Gravida går på regelbundna besök vid Mödrahälsovården och kliniken erbjuder gravida två ultraljudsundersökningar samt KUB- test och NIPT test för de med medicinsk indikation. I samband med det första ultraljudet i graviditetsvecka 13 eller 14 beräknas risken att insjukna i havandeskapsförgiftning under graviditeten. Varje år föds cirka 2700 barn vid klinikens förlossningsavdelning.

Den högspecialiserade kvinnosjukvården vid Kvinnokliniken vid US är profilerad mot bland annat högriskobstetrik, cancerkirurgi och komplicerade gynekologiska tillstånd. En stor del av de gynekologiska operationerna sker i dagkirurgi på mottagningen. Kliniken tar emot patienter i behov av högspecialiserad kvinnosjukvård från Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län, samt har även avtal med Västmanland. En specialitet är också fertilitetsbehandling, där kliniken genomför utredning och behandling av ofrivilligt barnlösa samt erbjuder fertilitetsbevarande åtgärder. Kliniken utför även privata utredningar och behandlingar för par som redan har barn eller som inte fått barn efter tidigare offentligt finansierade behandlingar.

Forskning vid kliniken bedrivs inom exempelvis graviditet och förlossning, inom infertilitetsområdet, inte minst med psykosocial inriktning och även inom gynekologi samt cancerkirurgi. Kliniken har egen forskningsenhet med forskningssköterskor. Undervisning för blivande vårdpersonal är också en stor del av Kvinnoklinikens verksamhet.

Vid Kvinnokliniken finns en gynekologisk vårdavdelning med 12 slutenvårdsplatser, en BB-avdelning med 18 vårdplatser.

Kvinnokliniken i Linköping består av:

 • Amningsmottagning
 • BB-avdelning
 • BB-mottagning
 • Fostermedicin
 • Förlossningen
 • Avdelning för BB gravida - oförlösta gravida patienter
 • Gynekologisk avdelning 21
 • Gynekologisk mottagning inklusive dagkirurgi
 • Gynekologisk mottagning Motala inklusive dagkirurgi
 • Kvinnohälsan Kisa
 • Kvinnohälsan Linköping
 • Kvinnohälsan Mjölby
 • Kvinnohälsan Motala
 • Kvinnohälsan Åtvidaberg
 • Kvinnohälsan Österbymo
 • Reproduktionsmedicinskt centrum
 • Specialistmödravård

Adress
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Ledning

Bild på Elizabeth Nedstrand

Elizabeth Nedstrand

Verksamhetschef

010-103 31 34

0705-08 60 31

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se