Region Östergötland

Barn- och kvinnocentrum

Barn- och kvinnocentrum bedriver verksamhet inom barn- och ungdomsmedicin och kvinnosjukvård i Östergötland.

Inom barn- och ungdomsmedicin erbjuds hälso- och sjukvård till personer upp till 18 år inom de flesta medicinska sjukdomsgrupper. Exempel på sjukdomstillstånd hos patienterna är infektionssjukdomar, allergier, luftvägssjukdomar, diabetes, reumatiska sjukdomar, mag- tarmsjukdomar, hjärtsjukdomar, neurologiska sjukdomar och olika cancersjukdomar. Verksamheten har också ansvar för neonatalvården i Östergötland det vill säga vården av för tidigt födda och sjuka nyfödda barn.

Kvinnoklinikerna erbjuder kvinnor i Östergötland hälso- och sjukvård i samband med gynekologiska sjukdomar, graviditet och förlossning. Klinikerna arbetar även preventivt och hälsofrämjande med till exempel preventivmedelsmottagning, ungdomsmottagning och gynekologisk cellprovskontroll. 

Verksamheten bedrivs på länets tre sjukhus i Linköping, Norrköping och Motala. Mödrahälsovård som innefattar vård i samband med graviditet, preventivmedelsmottagning, ungdomsmottagning och gynekologisk cellprovskontroll bedrivs också på flera vårdcentraler. Patienterna kommer huvudsakligen från Östergötlands län, men när det gäller den högspecialiserade vården kommer patienterna även från Jönköpings och Kalmar län samt i vissa fall från övriga landet.

Pågående forskning

Forskning och utveckling är nödvändigt för att kunna utveckla vårdens innehåll. Inom centrumet sker forskning, utveckling och undervisning i nära samarbete med Linköpings universitet. Forskning bedrivs inom områdena reproduktiv hälsa, graviditet och nyfödda samt pediatrik, det vill säga sjukdomar hos den växande individen.

Barn- och kvinnocentrum består av följande verksamheter:

Barn- och kvinnocentrum har cirka 1000 medarbetare. 

 

Adress
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

E-postadress
barn-ochkvinnocentrum@regionostergotland.se
E-postadressen är endast avsedd för leverantörer och myndigheter. Patienter hänvisas av säkerhetsskäl till e-tjänsterna på 1177.se.

Ledning

Bild på Tobias Ekenlie

Tobias Ekenlie

Centrumchef, Barn- och kvinnocentrum

010-104 16 65

e-post

Certifierade enligt standard för kvalitets- och miljöledningssystem, ISO 9001 och ISO 14001.