Region Östergötland

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården i länet består av primärvård, närsjukvård och specialistsjukvård.

Primärvårdscentrum samlar alla vårdcentraler som Region Östergötland driver. Tre närsjukvårdsenheter ansvarar för närsjukvården i respektive länsdel.

Specialistsjukvården finns på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala. Inom den högspecialiserade vården har Region Östergötland även ett region- och riksansvar. Det innebär att Region Östergötland tar emot patienter från sydöstra sjukvårdsregionen och från hela landet för den vården.

Två vårddirektörer har ett linjeansvar och ett gemensamt ledarskap för hela hälso- och sjukvården, som består av centrum, kliniker och en hälso- och sjukvårdsstab. Vårddirektörerna är direkt underställda regiondirektören.


Klicka för större bild:

Hälso- och sjukvårdens organisation

 

Besöksadress
Regionhuset
S:t Larsgatan 49 B
581 91 Linköping

Postadress
Region Östergötland
581 91 Linköping

Ledning

Bild på Jessica Frisk

Jessica Frisk

Vårddirektör

010-104 42 27

e-post

Bild på Ninnie Borendal Wodlin

Ninnie Borendal Wodlin

Vårddirektör

010-103 31 22

e-post