Region Östergötland

Ögonkliniken i Linköping och Motala

Patient som blir undersökt på Ögonkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Ögonkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping omfattar kliniken i Linköping och öppenvårdsmottagningen i Motala.

På kliniken behandlas patienter vad gäller länssjukvård från centrala och västra distrikten i Östergötland samt vad gäller högspecialiserad vård patienter från hela Östergötland samt Kalmar och Jönköpings län. Vanliga sjukdomstillstånd som behandlas vid kliniken är exempelvis grå och grön starr, åldersförändringar i gula fläcken, ögonkomplikationer vid diabetes och skelning hos barn. Högspecialiserad vård gäller till exempel näthinne- och glaskroppskirurgi, hornhinnetransplantation, behandling av svårare ögoninflammationer och komplicerade ögonskador. 

Inom kliniken finns Syncentralen där det bedrivs habilitering och rehabilitering av patienter med synskada som orsakats av olika ögonsjukdomar. På kliniken finns en dagavdelning där patienter vårdas före och efter vissa operationer. Vid behov av vård dygnet runt samarbetar vi med annan klinik.

Ögonkliniken har cirka 100 medarbetare.

Ögonkliniken Linköping/Motala består av:

  • Dagavdelningen Ögon
  • Ögonmottagning i Linköping
  • Ögonmottagning i Motala
  • Operationsavdelning
  • Syncentral

E-postadress

OgonklinUsRc@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Catrin Fernholm

Catrin Fernholm

Verksamhetschef

010-103 33 38

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se