Region Östergötland

Vårdcentralen Valdemarsvik

Bilden visar en kvinnlig vårdpersonal i samspråk med en patient

Valdemarsvik ligger 55 kilometer söder om Norrköping. Vårdcentralen finns centralt i tätorten och har cirka 7350 listade patienter.

Kommunen är en landsbygds- och skärgårdskommun med ett stort geografiskt område. Sommartid ökar befolkningen tre gånger i storlek vilket ökar trycket på den akuta sjukvården.

Vid vårdcentralen finns förutom läkarmottagningen och distriktssköterskemottagningen följande specialmottagningar:

  • Astma- och KOL-mottagningen
  • Blodtrycksmottagningen
  • Diabetesmottagningen
  • Dietistmottagningen
  • Hälsomottagningen
  • Inkontinensmottagningen
  • Medicinska fotvården
  • Samtalsmottagningen
  • Sårmottagningen
  • Vaccinationsmottagningen 

I samma lokal som vårdcentralen finns också barnavårdscentralen och kvinnohälsan. Även arbetsterapin och sjukgymnastiken finns i lokalerna och bedrivs av Rehab Öst. För provtagningar i verksamheten ansvarar Diagnostikcentrum.

Vårdcentralen är en av fyra vårdcentraler i Östergötland med specialkompetens inom palliativ medicin (vård i livets slutskede) och har ett tilläggsuppdrag med palliativ sjukvård i hemmet.

Kontaktuppgifter
Adress:

Brogatan 4 C
615 30 Valdemarsvik

E-postadress: VcValdemarsvik@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Charlotte Kettle

Charlotte Kettle

Verksamhetschef

010-104 46 57

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se