Region Östergötland

Vårdcentralen Marieberg

Bilden visar receptionen på Vårdcentralen Marieberg

Vårdcentralen Marieberg ligger i västra delen av Motala. Vårdcentralen har omkring 35 medarbetare och drygt 9 300 listade patienter.

Utöver läkarmottagningen, distriktsköterskemottagningen och barnavårdscentralen finns på vårdcentralen följande specialmottagningar:

 • Astma- och KOL-mottagningen
 • Barnhälsan 6-13 år
 • Blodtrycksmottagningen
 • Diabetesmottagningen
 • Dietistmottagningen
 • Hälsomottagningen
 • Inkontinensmottagningen
 • Medicinska fotvården
 • Medicinsk mottagning för nyanlända
 • Provtagningen
 • Rökavvänjningen
 • Samtalsmottagningen
 • Sjuksköterskemottagningen
 • Vaccinationsmottagningen

Vid vårdcentralen erbjuds hälsoundersökningar till asylsökande flyktingar som är nyanlända i Sverige. Hälsoundersökningarna utförs av personal från Flyktingmedicinskt centrum i Region Östergötland.

Vårdcentralen har en öppen sjuksköterskemottagning dit patienter med besvär från hals och urinvägar är välkomna utan tidsbeställning.

Kontaktuppgifter

Adress:
Mariebergsgatan 2
591 72 Motala

E-post: VcMarieberg@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Ulrika Szigeti

Ulrika Szigeti

Verksamhetschef

010-104 78 28

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se