Region Östergötland

Vårdcentralen Cityhälsan Norr

Bilden visar barn som leker på golvet på Vårdcentralen Cityhälsan Norr

Vårdcentralen Cityhälsan Norr ligger i den norra delen av Norrköpings tätort som främst består av stadsbebyggelse, men också av villaområden. Vårdcentralen har cirka 15 900 listade patienter och cirka 42 medarbetare.

Vid vårdcentralen finns förutom läkarmottagningen, distriktssköterskemottagningen och barnavårdscentralen följande specialmottagningar:

 • Astma- och KOL-mottagningen
 • Blodtrycksmottagningen
 • Diabetesmottagningen
 • Dietistmottagning
 • Hälsomottagningen
 • Inkontinensmottagningen
 • Medicinska fotvården
 • Provtagningen
 • Rehabkoordinator
 • Rökavvänjningen
 • Samtalsmottagningen
 • Sårmottagningen
 • Äldremottagningen

Vårdcentralen erbjuder utöver det vanligaste yrkeskategorierna specialist i barnsjukdomar och psykoterapeut.

Kontaktuppgifter

Adress:
Sandbyhovsgatan 19
602 11 Norrköping

E-postadress:

VcCityhalsanNorr@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Eva Hagberg

Eva Hagberg

Vårdcentralschef

010-104 44 40

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se