Region Östergötland

Primärvårdscentrum

I Primärvårdscentrum, PVC, samlas regiondrivna vårdcentraler, barnhälsovårdsenheten och allmänmedicinskt utbildningscentrum.

I Primärvårdscentrum ingår 31 regiondrivna vårdcentraler och tre jourcentraler. Tillsammans har de cirka 331 000 listade patienter runt om i länet. För patienterna ska vårdcentralen vara det självklara förstahandsvalet vid behov av kontakt med sjukvården.
Vårdcentralernas uppdrag är brett och omfattande. Vårdcentralerna erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn och ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.

Barnhälsovårdsenhetens uppgift är att främja barns hälsa, förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn samt erbjuda stöd till familjer.

I primärvårdscentrum ingår även Allmänmedicinskt utbildningscentrum som utbildar och fortbildar medarbetare inom primärvården i länet.

Primärvårdscentrum har drygt 1000 medarbetare, varav merparten arbetar på vårdcentralerna

Inom Primärvårdscentrum ingår följande enheter:

Ledning

Bild på Mara Kosovic

Mara Kosovic

Produktionsenhetschef, Primärvårdscentrum

010-104 31 44

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss

Besöksadress
Primärvårdscentrum
Hälsans Hus, plan 13
Universitetssjukhuset Linköping

Postadress
Primärvårdscentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

E-postadress
pvc@regionostergotland.se