Region Östergötland

Närsjukvården i västra Östergötland

Närsjukvården i västra Östergötland (NSV) ansvarar för huvuddelen av invånarnas vanliga och vardagliga behov av vård i den västra länsdelen.

Inom närsjukvårdens organisation finns öppen vård med mottagningar och specialistvård samt sjukhusvård och akut vård. I uppdraget ligger även forskning och utbildning.

En viktig uppgift är samverkan med kommunal hälso- och sjukvård, specialiserad och privat vård. NSV har det yttersta ansvaret som sammanhållande länk mellan olika vårdgivare så att patienterna får sina akuta sjukvårdsbehov tillgodosedda, oavsett vilken sjukdom det handlar om.

Verksamheten har ett upptagningsområde på cirka 87 000 invånare i de fem kommunerna; Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög.

Inom NSV finns även ett antal länsövergripande verksamheter som Flyktingmedicinskt centrum och Sjukvårdsrådgivningen. Även den rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena med ett region- och riksuppdrag hör organisatoriskt till NSV.

NSV har cirka 1000 medarbetare.

Närsjukvården i västra Östergötland består av följande verksamheter:


Besöksadress NSV stab
Lasarettet, Ingång B
591 85 Motala

Postadress
Närsjukvården i västra Östergötland
591 85 Motala

E-postadress
nsv@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Helén Lövborg

Helén Lövborg

Närsjukvårdsdirektör i västra Östergötland

010-104 75 26

070 - 332 09 50

e-post