Region Östergötland

Palliativt kompetenscentrum

Palliativt kompetenscentrum i Östergötland (PKC), arbetar med utbildning, utveckling och forskning inom ämnesområdet palliativ vård. 

PKC är en länsövergripande verksamhet som organisatoriskt tillhör Närsjukvården i östra Östergötland och som arbetar i samverkan med ISV, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Hälsouniversitet, Campus Norrköping.

Ledning

Bild på Maria Jakobsson

Maria Jakobsson

Verksamhetschef

010-104 38 40

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se