Region Östergötland

LAH i Norrköping

Bilden visar en vårdpersonal som gör iordning en väska för ett sjukbesök

LAH i Norrköping bedriver avancerad hemsjukvård dygnet runt för patienter med tumörsjukdomar och andra kroniska sjukdomstillstånd som behöver medicinska åtgärder i stor omfattning.

Huvuddelen av verksamheten är inriktad på specialiserad palliativ vård.

LAH består av flera olika läkarledda multiprofessionella team som tillsammans har cirka 110 patienter anslutna i hemmet.

Till kliniken hör också Linnéa-enheten med 7 vårdplatser för patienter i behov av specialiserad palliativ slutenvård.

Verksamheten har ett 60-tal medarbetare.

För närvarande är också teamet PKNO, primärvårdens kvälls- och nattorganisation, knuten till kliniken. I samband med hemsjukvårdsreformen den 20 januari 2014 övergår denna verksamhet i kommunernas regi.

Ledning

Bild på Maria Jakobsson

Maria Jakobsson

Verksamhetschef

010-104 38 40

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se